Våra kraftverk

Västanby AB har ägt vindkraftverk sedan 2001. Målsättningen är att i Skåne skapa en lokalt förankrad och långsiktig produktion av förnyelsebar energi med goda relationer till markägare och elkunder.
Västanby AB:s befintliga vindkraftverk producerar mellan 3000 – 3500 MWh årligen vilket motsvarar uppvärmningen av ca 175 villor.