Aktuella vindkraftsprojekt

Vi har alltid ett antal projekt i olika stadier. På denna sida presenteras några av projekten.

Projekt Fjelie

I Fjelie, Lomma kommun, projekterar Västanby AB fem nya vindkraftverk.

Vindkraftverken beräknas att producera ca 32 500 MWh per år. Det motsvarar det årliga förbrukningen av hushållsel för 6500 villor.

Bilden nedan är ett fotomontage och är tagen från väg 16 strax öster om Fjelie by.

Lokalisering Fjelie (PDF)

Projekt Elestorp