• VÄSTANBY AB

    projekterar och förvaltar vindkraft sedan 1997

Projektering

Västanby AB har projekterat vindkraftverk sedan 1997. I Västanby AB:s modell behåller markägaren som huvudregel samma eller likvärdig arrendator under hela arrendeperioden. Markägägare som vill upplåta mark till vindkraft får därmed en långsiktig och trygg avtalsrelation.

Våra kraftverk

Västanby AB har ägt vindkraftverk sedan 2001. Målsättningen är att i Skåne skapa en lokalt förankrad och långsiktig produktion av förnyelsebar energi med goda relationer till markägare och elkunder.

Vi arbetar för en bättre miljö

Användningen av vindkraft hör till de viktigaste medlen för att uppnå klimatmålen. Vindkraften använder förnybar energi och är idag det bästa alternativet till traditionell kraftproduktion.