Om Västanby AB

FN:s klimatpanel anser att klimatförändringen utgör det största hotet mot mänskligheten. Förnybara energikällor bromsar klimatförändringen. Vindkraft är idag den enda kommersiellt gångbara metoden att framställa förnybar el. Västanby AB:s arbete leder till en bättre miljö. Detta är vår främsta drivkraft.

Västanby AB har projekterat och förvaltat vindkraft sedan 1997. Målsättningen är att skapa en lokalt förankrad produktion av förnyelsebar energi med långsiktigt goda relationer till såväl elkunder som markägare. För många kunder blir det allt viktigare med lokalt producerad el och en direktrelation med producenten. Västanby AB kan tillfredställa detta behov.