Vi arbetar för en bättre miljö

Användningen av vindkraft hör till de viktigaste medlen för att uppnå klimatmålen. Vindkraften använder förnybar energi och är idag det bästa alternativet till traditionell kraftproduktion.

Än så länge svarar vindkraften för en liten del av världens elproduktion, men det är den energiform som växer snabbast i världen och har stor potential. Det finns mycket goda förutsättningar för vindkraft i Sverige. Trots det har den av olika skäl inte byggts ut i den omfattning som skett i många andra länder.

Energimyndigheten har nyligen tagit fram ett förslag till nytt planeringsmål för utbyggnad av vindkraften i Sverige som innebär att det år 2020 ska finnas planmässiga förutsättningar för årlig produktion av el från vindkraft på 30 TWh. Om det målet ska uppnås behövs flera hundra vindkraftverk installeras per år. Västanby AB drar sitt strå till stacken för en bättre miljö och uppfyllelse av klimatmålen!